Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 39. ročníka SOČ (2016/2017)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2016/2017

POSTUPOVÝ KĽÚČ 39.ROČNÍKA SOČ (SOČ)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

PRIHLAŠKA ŠKOLY DO SÚŤAŽE:39.ROČNÍKA SOČ (SOČ)

Zmenil sa termín na zaslanie prihlášky. Nový termín je 24.február 2017.

Formulár prihlášky za školu do 39.ročníka SOČ nájdete na školskom webe organizátora krajského kola súťaže: SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa: web školy

Elektronická prihláška do informačného systému je aktivovaná

Elektronická prihláška do informačného systému je aktivovaná, ale napriek tomu sa stáva, že občas vypadne (zlyhá). Preto je potom potrebné prihlásenie opakovať. (Informačný systém realizuje externá firma pre ŠIOV, preto to ako krajská komisia nevieme priamo ovplyvniť.)

Stránka aktualizovaná: 6.2.2017