Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 39. ročníka SOČ (2016/2017)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2016/2017

POSTUPOVÝ KĽÚČ 39.ROČNÍKA SOČ (SOČ)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Stránka aktualizovaná: 10.1.2017