Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 44. ročníka SOČ (2021/2022)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2021/2022

Postupový kľúč 44. ročníka SOČ (2021/2022)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Prihláška školy do súťaže soč

V prílohe nájdete: Prihlášku školy do súťaže SOČ

Prihláška na stiahnutie

Návratka o zapojenosti školy do súťaže soč

V prílohe nájdete: Návratku o zapojenosti školy do súťaže SOČ

Návratka na stiahnutie

Zloženie KK SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

Štartovacia listina na krajské kolo soč

V prílohe nájdete: Štartovačku na KK SOČ

Štartovačka

OHK na krajské kolo soč

V prílohe nájdete: OHK na KK SOČ

OHK

Výsledková listina - krajské kolo soč

V prílohe nájdete: Výsledková listina na KK SOČ

Výsledková listina

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 4.4.2022