Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Organizačný poriadok

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť...(ďalší text je v prílohe)

SOČ je...

Súťažné odbory 41. ročníka SOČ (2018/2019)

V prílohe nájdete: Súťažné odbory

Súťažné odbory šk. rok 2018/2019

Postupový kľúč 41. ročníka SOČ (2018/2019)

V prílohe nájdete: Postupový kľúč

Postupový kľúč

Zloženie KK SOČ

V prílohe nájdete: Zloženie KK SOČ

KK SOČ

Štartovačka na krajské kolo SOČ

V prílohe nájdete: Štartovačky na krajské kolo SOČ

Štartovačka

Informátor o krajskej prehliadke SOČ

V prílohe nájdete: Informátor o krajskej prehliadke SOČ

Informátor

Výsledková listina z krajského kola SOČ za kraj Prešov

V prílohe nájdete: Výsledkovú listinu z krajského kola SOČ

Výsledková listina

STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ: 5.4.2019